กิจกรรมจิตอา
23 ต.ค.2562 ข้าราชการตำรวจ สภ.ทรงธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน... more

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจร่วมปกครอง
29 ต.ค.2562 ร้อยเวร 20 พร้อมชุดปฏิบัติการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและ
อาสาสม้ครตำรวจบ้าน หมู่ 9 บ.คลองโป่ง... more

ยกระดับการบริการประชาชน
28 ต.ค.2562 ร้อยเวร 20 ออกตรวจท้องที่ พบรถยนต์สตาร์ทไม่ติด จึงทำการช่วยเหลือ...more

พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562... more

Police I lert U แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเบาะแสถึงตำรวจด้วยสมาร์ทโฟน... more